Căn cứ Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 về việc ban hành quy chế đào tạo từ xa trình đồ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ đề án đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2022, trường đại học Chu Văn An (Ecouni) thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2022

TB 70. ĐTTX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *