Các ngành đào tạo đại học

Hiện Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 09 ngành trình độ đại học và 02 ngành trình độ thạc sĩ (Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh)

Đăng ký ngay