HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

Thúc đẩy hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp đã và đang là vấn đề quan tâm đặc biệt của lãnh đạo nhà trường. Việc hợp tác này giúp sinh viên tiếp cận với hệ thống kiến thức mới nhất, được củng cố kỹ năng làm việc và hơn hết là nâng cao khả năng được tuyển dụng sau khi ra trường. Đối với Nhà trường việc hợp tác với doanh nghiệp giúp Trường tiếp cận các nguồn tài chính bổ sung, tiếp cận với những thành tựu khoa học kỹ thuật, hiểu hơn về những yêu cầu của doanh nghiệp qua đó hoàn thiện, đổi mới chương trình giảng dạy và cơ cấu tuyển sinh.

Trong những năm qua việc hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp đối tác chiến lược của Nhà trường như: Tập đoàn Ecopark, Tổng công ty đầu tư xây dựng Vinaconex, Viện khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp, Công ty Luật Vietthink, Ngân hàng BIDV chi nhánh Long Biên… với nhiều phương thức khác nhau:

Đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp; Nhà trường kết nối với các nhà tuyển dụng cung cấp các chương trình thực tập cho sinh viên giúp sinh viên củng cố, ứng dụng kiến thức đã học đồng thời phát triển kỹ năng, làm quen với môi trường doanh nghiệp.

Tiếp bên phải

Kết hợp học tập tại Trường và doanh nghiệp: Trường đã xây dựng mô hình 3+1 bao gồm 3 năm học chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học và 01 năm kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp, trải nghiệm các kiến thức nghề nghiệp tại môi trường làm việc thực tế; Tổ chức cho sinh viên tham quan doanh nghiệp: Tập đoàn Ecopark, BIDV Long Biên, Tập đoàn Samsung, .

Nhà trường khảo sát thông tin về nhu cầu kỹ năng của nhà tuyển dụng và chuyển hóa các nhu cầu này thành chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Hằng năm Trường sẽ mời các chuyên gia, doanh nhân công tác ở các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo tại Trường; mời các doanh nhân nói chuyện thực tiễn hay giảng dạy một số chương trình thực hành, tham gia hướng dẫn khóa luận, đề án tốt nghiệp… Ngoài ra, Trường tổ chức hội thảo, giao lưu giữa doanh nghiệp với sinh viên nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp. Trường giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên từ các công việc có liên quan đến chuyên ngành mà sinh viên theo học đến các công việc phổ thông.