Trường Đại học Chu Văn An gửi giấy thông báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển

08/09/2020

Luật Giáo dục Đại học và các văn bản hiện hành quy định các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ trong công tác tuyển sinh. Triển khai công tác tuyển sinh 2020 Trường Đại học Chu Văn An đã công khai Đề án tuyển sinh theo quy định, phương án tuyển sinh được phổ biến rộng rãi trên website và fanpage của Trường, trên các phương tiện thông tin của tỉnh, huyện, xã… tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh có thể tiếp cận được với những chính sách, ngành nghề mà trường đào tạo.

Trường đã tổ chức tuyển sinh theo các quy định trong Đề án tuyển sinh đã công bố; Thực hiện quy trình tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ GDĐT tại công văn số 2931/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 6.8.2020, căn cứ kế hoạch tuyển sinh của Trường và hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Chu Văn An đã gửi giấy thông báo nhập học cho các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường theo các phương thức tuyển sinh đã công bố.

Thái Sơn

Bài viết liên quan :