Trường Đại học Chu Văn An gặp mặt các giảng viên cơ hữu năm học 2020 – 2021

12/10/2020

Sáng ngày 9/10/2020, Trường Đại học Chu Văn An đã tổ chức buổi gặp mặt các giảng viên cơ hữu của Trường năm học 2020-2021. Cuộc gặp là dịp quan trọng, nhằm đánh giá, lấy ý kiến của các giảng viên và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Đây cũng là dịp để các giảng viên đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với Lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng thảo luận.

Tham dự buổi gặp mặt có ThS. Trần Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Văn Hòa – Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện các phòng ban chức năng, cùng toàn thể giảng viên cơ hữu của Trường.

Tại cuộc gặp mặt, các giảng viên đã phát biểu các ý kiến đóng góp cho công tác đào tạo, tuyển sinh cũng như các hoạt động khác của Nhà trường. Lãnh đạo Nhà trường cũng đã trình bày, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới với các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, quy mô đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và kiện toàn bộ máy tổ chức. Các giải pháp đưa ra gồm: Giải pháp về tuyển sinh và đào tạo; Giải pháp về nghiên cứu khoa học và hợp tác trong đào tạo; Đảm bảo chất lượng giáo dục; Giải pháp về tổ chức và nhân sự; Giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý, năng lực chuyên môn của giảng viên và cán bộ nghiệp vụ; Tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho các khoa ngành cũng như mở các ngành mới, nâng cao chất lượng thư viện và các phòng thí nghiệm của Trường.

Thái Sơn

Bài viết liên quan :