Trung tâm Thông tin – Thư viện

22/03/2022

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Trung tâm thực hiện chức năng quản lý về công tác thư viện, tổ chức công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử… phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Trường.

Bài viết liên quan :
viVietnamese