Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2021

26/06/2021

Đào tạo từ xa là một hình thức đào tạo rất phổ biến trong giai đoạn hiện nay bởi những tiện ích mà nó mang lại cho cả người dạy và người hoc như: tiết kiệm chi phí, thời gian, nguồn kiến thức phong phú, đa dạng…..Trong xu thế chung đó, để đáp ứng nhu cầu của người học và tạo bước đột phá mới trong công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2021, Trường đại học Chu Văn An thông báo tuyển sinh đào tạo từ hệ đại học như sau:

 

Bài viết liên quan :