Hội đồng Trường

04/09/2021

 

1. Chủ tịch Hội đồng trường:

Lương Xuân Hà

Chủ tịch HĐQT tập đoàn Ecopark

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

2. Phó Chủ tịch Hội đồng trường:

Hoàng Thế Liên – Hiệu trưởng

Nguyên Thứ trưởng thường trực bộ tư pháp

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

3. Ủy Viên:

Tạ Tiến Hùng

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

4. Ủy Viên:

Nguyễn Minh Khuê

Phó Viện trưởng Viện KHPL

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

5. Ủy Viên:

Lương Tuấn Nghĩa 

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

6. Ủy Viên:

Đinh Đức Tùng 

Trưởng ban Tài chính tập đoàn Ecopark

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

7. Ủy Viên:

Nguyễn Thị Minh Thư

Cố vấn Chủ tịch HĐQT tập đoàn Ecopark

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

Bài viết liên quan :