Hội đồng Trường

04/09/2021

 

1. Chủ tịch Hội đồng trường: Lương Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Ecopark

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

2. Phó Chủ tịch Hội đồng trường: Hoàng Thế Liên – Hiệu trưởng Nguyên Thứ trưởng thường trực bộ tư pháp

Nguyên Thứ trưởng thường trực bộ tư pháp

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

3. Ủy Viên: Tạ Tiến Hùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

4. Ủy Viên: Nguyễn Minh Khuê – Phó Viện trưởng Viện KHPL

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

5. Ủy Viên: Lương Tuấn Nghĩa – Trưởng ban Tài chính tập đoàn Ecopark

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

6. Ủy Viên: Đinh Đức Tùng 

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

7. Ủy Viên: Nguyễn Thị Minh Thư –  Cố vấn Chủ tịch HĐQT tập đoàn Ecopark

Điện thoại:

Email:

>> Tiểu sử bản thân

>> Lĩnh vực công việc đảm nhiệm

Bài viết liên quan :