Thẩm định ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao

19/10/2020

Ngày 16/10/2020 tại Trường Đại học Chu Văn An, Hội đồng thẩm định ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và phần mềm thi trắc nghiệm kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đã họp.

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm 7 thành viên, trong đó: TS. Nguyễn văn Hòa – Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Tuệ – Phụ trách khoa CNTT làm phó chủ tịch Hội đồng.

Tham dự còn có: Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Sở Thông tin truyền thông tỉnh Hưng Yên.

Trường Đại học Chu Văn An đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cùng phần mềm thi trắc nghiệm kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Các phản biện đã đọc bản nhận xét. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về nội dung ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối chiếu với các Thông tư quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Đại diện Nhà trường tiếp thu ý kiến và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng.

Hội đồng thẩm định cũng đã tiến hành kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi cấp chứng chỉ bao gồm: phòng thi, thiết bị an ninh, phòng làm việc của hội đồng thi, hệ thống CNTT đảm bảo cho việc tổ chức thi trên máy (máy chủ, máy tính, camera…) đáp ứng theo quy định tại các Thông tư.

Hội đồng thẩm định đã đi đến kết luận: nhất trí thông qua ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra của các Thông tư, Trường Đại học Chu Văn An đáp ứng đủ các điều kiện để tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả:

  • Đạt yêu cầu: 7/7
  • Không đạt: 0/7

Thái Sơn

Bài viết liên quan :