Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi – Triết lý giáo dục

05/08/2020

1. SỨ MỆNH

Trường Đại học Chu Văn An là cơ sở đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Ngôn ngữ Anh; chuyển giao tri thức khoa học, phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Xây dựng môi trường học thuật kiến tạo nhằm giúp sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, ý chí thành công, và có trách nhiệm với xã hội.

Xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại với mục tiêu trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

2. TẦM NHÌN

Đến năm 2025, trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng với mô hình nhà trường gắn với doanh nghiệp, ngang tầm với các trường đại học trong khu vực về môi trường học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

– Mô hình quản trị đại học theo hướng tự chủ và phi lợi nhuận phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của trường Đại học Chu Văn An được hình thành.

– Các nền tảng cơ bản cho định hướng ứng dụng của trường được xây dựng.

– Các chương trình đào tạo được chuẩn hoá theo định hướng ứng dụng của trường.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng – Sáng tạo – Đoàn kết – Trách nhiệm – Hội nhập

Chất lượng: Bao gồm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ phục vụ cộng đồng từng bước được nâng lên theo chuẩn mực quốc tế.

Sáng tạo: Thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội, là nơi sản sinh ra tri thức mới; sinh viên tốt nghiệp ra trường có tính năng động cao, tự thích nghi với môi trường công tác và có tinh thần khởi nghiệp.

Đoàn kết: Là tiền đề tạo nên sức mạnh và phát huy năng lực của mỗi thành viên trong Trường, có tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu..

Trách nhiệm: Đào tạo sinh viên có tình yêu quê hương đất nước, có đạo đức trách nhiệm trong thi hành công vụ.

Hội nhập: Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có trình độ, kỹ năng tương đương với sinh viên các nước trong khu vực và thế giới.

4. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Lấy người học làm trung tâm” cho mọi hoạt động của nhà trường, chú trọng phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng.

  • Học không chỉ tập trung vào lý thuyết mà cần phải biết ứng dụng những lý thuyết đó để giải quyết những vấn đề thực tế trong công việc cũng như ngoài xã hội, thông qua những chương trình thực tập tại các đối tác doanh nghiệp của trường và các cơ sở khác trong và ngoài nước.
  • Học không chỉ biết chuyên môn mà cần phải biết kỹ năng sống, biết sống có đạo đức và có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội thông qua những hoạt động ngoài lớp học như: phục vụ cộng đồng và các trải nghiệm sinh hoạt khác.

Học không phải chỉ để xin việc làm mà còn có khả năng tạo việc làm cho xã hội thông qua kinh nghiệm học hỏi được từ những hoạt động đào tạo về sáng tạo và khởi nghiệp khi còn ở giảng đường.

Thái Sơn

Bài viết liên quan :