logo

Trường Đại học Chu Văn An

Địa chỉ: Khu Đại học Phố Hiến – Đường Tô Hiệu TP Hưng Yên – Hưng Yên

Điện thoại: 03213 515 587 03213 515 557 

Fax: 03213 515 588

Email: chuvanan@cvauni.edu.vn