Khoa Y-Dược

15/09/2020

Khoa Y- Dược Trường Đại học Chu Văn An được thành lập để đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường thành trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu nhân lực và xu thế hội nhập quốc tế của đất nước.

Mặc dù là một cơ sở đào tạo đại học y-dược còn non trẻ, nhưng được sự quan tâm đầu tư và chiến lược phát triển dựa trên nguồn lực và cơ sở vật chất của Trường và sự phối hợp cộng tác của các cơ sở chuyên ngành đã hoàn thiện về cơ bản các điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo chất lượng đào tạo, tuyển sinh và tổ chức giảng dạy.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài dựa vào nghiên cứu, trên nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, công nghệ cao và kinh tế – xã hội mũi nhọn, đóng góp tích cực trong đổi mới hệ thống giáo dục đại học Y, Dược ở Việt Nam. Khoa Y-Dược xác định mục tiêu phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu, thuộc nhóm đại học tiên tiến trong khu vực, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nền khoa học sức khỏe của đất nước cũng như góp phần hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, dựa trên nền tảng khoa học cơ bản và công nghệ cao, hội nhập nhanh và toàn diện vào mái nhà chung của Đại học Chu Văn An.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Nhằm đạt được những mục tiêu đề ra về sự đa dạng ngành nghề, cũng như quy mô của các ngành đào tạo, Khoa Y_Dược tại Đại học Chu Văn An đã tiến hành thực hiện liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị chuyên ngành trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ y tế tương lai. Bên cạnh đó, Khoa cũng mở rộng và nâng cao hợp tác trong nước và quốc tế với các đối tác giàu kinh nghiệm, có truyền thống. Tất cả các hoạt động này đều nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên/sinh viên chất lượng đào tạo tốt nhất, phục vụ cho nhu cầu của xã hội trong thời gian sắp tới.

Đào tạo Đại học

Hiện nay, Khoa Y-Dược Đại học Chu Văn An triển khai giảng dạy cho 2 ngành đào tạo đại học thuộc lĩnh vực Y-Dược: bao gồm Bác sĩ răng hàm mặt, Bác sỹ đa khoa, Y học cổ truyền và Dược học.

Thái Sơn

Bài viết liên quan :