Hợp tác giữa Trường Đại học Chu Văn An và Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn

06/10/2020

Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Chu Văn An;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu tuyển sinh đào tạo của các bên.

Ngày 3/10/2020, Trường Đại học Chu Văn An Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn sau quá trình khảo sát, tìm hiểu, đánh giá nhu cầu đào tạo và năng lực của mỗi bên đã có buổi làm việc chung, hai bên cùng đi tới thỏa thuận ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác giữa Trường Đại học Chu Văn An và Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn để phối hợp triển khai các nội dung sau:

1.  Tuyển sinh các chương trình Nhà trường được phép đào tạo, cụ thể:

a)  Tuyển sinh trình độ thạc sĩ;

b)  Tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy, liên thông, VHVL, từ xa (nếu có).

2.  Thời hạn hợp đồng: 05 năm (từ tháng 10/2020 đến 10/2025)

Ông Nguyễn Văn Hòa – Hiệu trưởng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN và  Bà Hoàng Thị Minh Liên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SÀI GÒN đã cùng ký bản hợp đồng hợp tác.

Thái Sơn

Bài viết liên quan :