Hội cựu chiến binh

31/01/2020

 HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Chu Văn An là một tổ chức đoàn thể của Trường, Hội đã kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường để quản lý hội viên, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.

Hội viên Cựu chiến binh hầu hết đã tham gia chiến đấu và công tác trong quân đội nhân dân Việt Nam góp phần trực tiếp chiến đấu giải phóng Miền Nam và bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Phấn khởi, tự hào và tự nguyện vào Hội Cựu chiến binh, trong bước phát triển mới của Trường Đại học Chu Văn An, hội viên Cựu chiến binh đã giữ vững phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, trên trận tuyến mới đã nêu tấm gương sáng trong rèn luyện, vững vàng về chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng đơn vị, xây dựng  Trường Đại học Chu Văn An vững mạnh.

BCH Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Chu Văn An:

Đ/c Trần Thanh Tú – Chủ tịch Hội

Thái Sơn

Bài viết liên quan :