Hoạt động hợp tác quốc tế

23/03/2022

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Với tầm quan trọng của hội nhập quốc tế đối với giáo dục đại học, Trường Đại học Chu Văn An luôn xem hợp tác quốc tế là một hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển của mình. Trường xác định trọng tâm của hợp tác quốc tế là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, uy tín và hình ảnh của Trường ở trong nước cũng như trên phạm vi quốc tế. Hiện tại, Nhà trường đang tích cực đẩy mạnh việc tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế nhằm từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi các chương trình đào tạo, giao lưu khoa học và tăng nguồn cơ sở vật chất, tài liệu thông tin phục vụ việc học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Bài viết liên quan :
viVietnamese