27/08/2020

Phương hướng phát triển: Xây dựng theo định hướng ứng dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh NCKH […]

20/08/2020

Ngày 16/3/2004 một số nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu đã khẳng định ý […]

05/08/2020

1. SỨ MỆNH Trường Đại học Chu Văn An là cơ sở đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển […]

05/08/2020

Đại học Chu Văn An được thành lập theo Quyết định số 135/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2006 của […]