Giới thiệu ngành Đào tạo – Trình độ Đào tạo

22/03/2022

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO – TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Hiện Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 09 ngành trình độ đại học và 02 ngành trình độ thạc sĩ (Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh), cơ bản áp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh phía Bắc nói riêng và các ngành kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, Nhà trường đã hoàn thiện các thủ tục để được cho phép mở thêm ngành đào tạo Luật trình độ đại học và ngành đào tạo thạc sĩ Luật kinh tế.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ HỆ ĐÀO TẠO:

TT Ngành đào tạo Trình độ đào tạo Năm được phép đào tạo
1 Luật kinh tế ĐH 2015
2 Quản trị kinh doanh ĐH 2006
3 Tài chính ngân hàng ĐH 2006
4 Kế toán ĐH 2006
5 Công nghệ thông tin ĐH 2006
6 Ngôn ngữ Anh ĐH 2006
7 Kiến trúc ĐH 2007
8 Kỹ thuật điện ĐH 2008
9 Kỹ thuật xây dựng ĐH 2008
10 Quản lý kinh tế Thạc sĩ 2015
11 Quản trị kinh doanh Thạc sĩ 2013

 

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Trường tổ chức các hình thức đào tạo kết hợp

  • Đào tạo chính quy
  • Đào tạo vừa làm, vừa học
  • Đào tạo liên thông, liên kết
  • Đào tạo từ xa.

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO

Xây dựng môi trường đào tạo gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; khuyến khích, thúc đẩy và tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong Trường nhằm khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của giảng viên và sinh viên, phục vụ sự phát triển của Trường và của đất nước.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động; phát triển Nhà trường gắn chặt với quy mô lớn và mở các ngành đào tạo mới, hướng vào những ngành Luật, Kinh tế, công nghệ mũi nhọn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thu hút sinh viên, học viên ở khắp vùng miền đất nước đến Trường để học tập và nghiên cứu.

Bài viết liên quan :
viVietnamese