Slide Slide

Tin tức & Sự kiện

Hội thảo “Tập huấn về Trọng tài — Hòa giải thương mại — Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”- Trường Đại học Chu Văn An

HỘI THẢO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CAO CẤP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN Để góp phần nâng cao […]

LỄ KỶ NIỆM 16 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

Chương trình Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập Trường Đại học Chu Văn An đã thành công tốt đẹp!! […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 – NĂM 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN Số: 33/TB-ĐHCVA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 – NĂM 2022 Trình độ đại học vừa làm vừa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN Số:         /TB-ĐHCVA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

en_USEnglish