Đề thi và đáp án tham khảo môn Toán thi THPT QG 2020 tất cả các mã đề

09/08/2020

Chiều 9/8/2020, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán THPT Quốc gia, thời gian làm bài 90 phút, 14h20 phát đề thi, 14h30 thí sinh bắt đầu làm bài thi.

Toán là một trong 3 môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020. Môn toán được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm với 50 câu hỏi thuộc các cấp độ khác nhau từ dễ đến khó để phân loại thí sinh.

Đáp án tham khảo môn Toán tất cả các mã đề liên tục được cập nhật tại đây:

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán tất cả mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 có đáp án chi tiết.

Mã đề: 101 

1. C2. B3. B4. D5. D6. A7. C8. A9. D10. D
11. B12. C13. D14. B15. B16. A17. B18. C19. B20. B
21. C22. C23. C24. B25. C26. A27. C28. A29. B30. A
31. C32. C33. C34. B35. A36. C37. A38. A39. B40. B
41. A42. A43. A44. B45. C46. A47. A48. B49. C50. C

Mã đề: 102 

1. D2. C3. D4. B5. A6. B7. C8. C9. D10. C
11. B12. B13. C14. D15. C16. A17. C18. B19. A20. A
21. D22. B23. C24. D25. B26. B27. C28. B29. A30. A
31. D32. D33. B34. C35. C36. A37. A38. D39. B40. D
41. D42. B43. C44. D45. C46. C47. A48. A49. D50. A

Mã đề: 105 

1. A2. A3. C4. D5. A6. D7. A8. D9. D10. A
11. A12. D13. A14. C15. A16. B17. C18. C19. C20. B
21. D22. C23. D24. D25. B26. D27. A28. C29. A30. A
31. A32. D33. B34. D35. D36. B37. A38. C39. A40. B
41. C42. D43. B44.45.46. C47.48.49.50.

Mã đề: 106

1. D2. A3. C4. D5. A6. C7. D8. D9. B10. D
11. C12. C13. C14. A15. A16. B17. C18. A19. A20. B
21. B22. D23. B24. B25. B26. C27. C28. D29. B30. D
31. D32. C33. D34. B35. B36. D37. C38. B39. D40. C
41. B42. C43. D44. D45. C46. B47. D48. C49. D50. D

Mã đề: 108 

1. C2. B3. D4. B5. D6. D7. C8. D9. D10. B
11. B12. B13. D14. A15. D16. B17. A18. C19. C20. A
21. C22. A23. A24. A25. B26. C27. A28. C29. A30. D
31. B32. C33. B34. B35. A36. D37. D38. A39. C40. B
41. A42. D43. A44. B45. C46. C47. D48. D49. C50. C

Mã đề: 109 

1. A2. D3. B4. B5. D6. C7. D8. B9. B10. A
11. D12. C13. D14. D15. C16. C17. B18. D19. D20. B
21. C22. A23. B24. B25. A26. B27. C28. A29. C30. B
31. C32.  D33. C34. C35. A36. A37. C38. A39. B40. D
41. A42. B43. A44. A45. D46. B47. D48. D49. A50. B

Mã đề: 110 

1. A2. D3. D4. D5. C6. A7. C8. A9. A10. B
11. C12. B13. D14. B15. A16. A17. C18. B19. C20. D
21. B22. B23. A24. A25. D26. D27. B28. A29. B30. B
31. B32. D33. B34. A35. D36. B37. B38. D39. A40. D
41. A42. A43. A44. B45. A46. B47. B48. D49. A50. D

Mã đề: 111

1. B2. C3. D4. C5. C6. A7. A8. B9. C10. A
11. A12. A13. C14. D15. D16. B17. D18. C19. C20. D
21. C22. A23. B24. B25. B26. D27. A28. A29. C30. B
31. A32. A33. B34. B35. B36. A37. B38. B39. C40. B
41. A42. B43.44.45. C46.47.48. C49.50.

Mã đề: 113 

1. C2. A3. C4. D5. A6. C7. C8. B9. A10. A
11. C12. D13. C14. D15. A16. B17. A18. A19. B20. B
21. A22. D23. A24. B25. C26. C27. D28. B29. C30. D
31. D32.  B33. B34. B35. C36. B37. D38. D39. C40. C
41. B42. B43.44.45. C46.47. C48.49.50.

Mã đề: 116 

1. B2. D3. C4. B5. C6. A7. D8. D9. B10. D
11. A12. A13. B14. D15. D16. B17. D18. C19. C20. B
21. A22. D23. C24. A25. B26. B27. A28. C29. A30. C
31. B32.  D33. B34. D35. B36. C37. B38. B39. A40. B
41. D42. A43. C44. C45. B46. C47. A48. A49. C50. D

Mã đề: 117 

1. D2. C3. D4. A5. B6. B7. C8. D9. A10. B
11. B12. A13. D14. C15. C16. D17. A18. D19. A20. D
21. B22. B23. A24. A25. B26. D27. C28. C29. A30. A
31. C32.  D33. D34. B35. D36. A37. A38. D39. B40. D
41. B42. C43. B44. C45. B46. C47. C48. B49. B50. A

Mã đề: 118 

1. D2. C3. C4. D5. A6. A7. C8. C9. D10. D
11. C12. C13. A14. D15. B16. A17. D18. B19. D20. B
21. C22. C23. A24. C25. C26. C27. A28. B29. D30. C
31. A32. B33. A34. B35. D36. C37. D38. A39. B40. A
41. A42. D43. B44. B45. A46. D47. B48. A49. A50. A

Mã đề: 119 

1. D2. B3. A4. A5. A6. B7. C8. B9. C10. B
11. D12. D13. C14. D15. A16. A17. B18. A19. B20. A
21. B22. B23. D24. B25. D26. C27. C28. A29. D30. D
31. A32. B33. A34. A35. B36. C37. D38. C39. A40. B
41. D42. B43. C44. C45. C46. B47. D48. C49. C50. C

Mã đề: 124 

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. B8. D9. B10. B
11. B12. C13. B14. D15. D16. D17. C18. B19. C20. C
21. A22. C23. C24. B25. A26. A27. D28. B29. D30. B
31. D32. D33. D34. C35. A36. D37. B38. A39. B40. D
41. B42. A43. A44. D45. D46. D47. C48. D49. B50. C

Theo Tuyensinh247

Bài viết liên quan :