Đề án tuyển sinh năm 2020

08/08/2020
190 lượt xem

1. Thông tin chung về trường

1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ,địa chỉ trang web

– Tên trường: Trường đại học Chu Văn An

– Địa chỉ: Khu đô thị đại học Phố Hiến – đường Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

– Mục đích đề án tuyển sinh của nhà trường: Tập trung đào tạo nhân lực có đủ trình độ; bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sự sáng tạo của người học. Thu hút người học trên cơ sở đánh giá tổng quát về năng lực kết hợp với kiến thức được tiếp thu từ giai đoạn đào tạo trước đó (trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng). Thực hiện tốt và hiệu quả quyền tự chủ theo đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thẻ :
Bài viết liên quan :