Đảng bộ

31/01/2020

Đảng ủy Trường Đại học Chu Văn An với vai trò là hạt nhân đoàn kết, đề ra các chủ trương đúng đắn, kịp thời, cùng lãnh đạo Nhà trường phấn đấu để Trường Đại học Chu Văn An ngày càng ổn định, phát triển.

Với chủ đề “Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, Đảng bộ Trường Đại học Chu Văn An nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên trong Trường để tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Thành ủy thành phố Hưng Yên, quyết tâm xây dựng Trường Đại học Chu Văn An với mô hình quản trị đại học hiện đại, tự chủ toàn diện, chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo từ xa, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao, có khả năng thích ứng và năng lực đổi mới – sáng tạo hòa nhập xu hướng phát triển của thế giới trong cách mạng công nghiệp 4.0,  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục.

Đảng ủy Trường Đại học Chu Văn An nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các đồng chí:

– Đ/c Thái Sơn – Bí thư Đảng ủy

– Đ/c Tạ Tiến Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy

– Đ/c Vũ Mạnh Phong – Đảng ủy viên

Bài viết liên quan :