Công nghệ thông tin

25/08/2020

Trong xã hội hiện đại, công nghệ thông tin được coi là ngành quan trọng với hàng loạt ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ sản xuất, kinh doanh đến giáo dục, y tế, văn hóa… Khoa Công nghệ thông tin là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Chu Văn An đào tạo: AI; lập trình viên; thiết kế, lập trình web, phát triển phần mềm; thiết kế và quản trị hệ thống mạng; bảo mật hệ thống, bảo trì hệ thống máy tính… chú trọng thực hành giúp sinh viên có kỹ năng chuyên môn vững chắc, có kinh nghiệm thực tiễn và thích nghi tốt với môi trường doanh nghiệp ngay sau khi ra trường.

Là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các dự án công nghệ thông tin của Nhà trường. Khoa Công nghệ thông tin luôn chú trọng xây dựng khoa thành một tập thể nội bộ đoàn kết thống nhất, chú trọng phát triển hoạt động của khoa theo chiều sâu và vững mạnh về mọi mặt để có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đào tạo của Khoa.

Trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng lao động ngành công nghệ thông tin đã tăng lên gấp 4 lần và sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Là một lĩnh vực rộng lớn và đang phát triển nhanh, sinh viên Khoa công nghệ thông tin sau khi ra trường có thể dễ dàng tìm kiếm được các cơ hội việc làm. Đặc biệt, trong  thời kỳ Cách mạng 4.0, thì công nghệ thông tin càng khẳng định được tầm quan trọng của mình – vừa là nền tảng, vừa là động lực để Việt Nam bắt kịp đà phát triển của thế giới. Nhiều chuyên gia nhận định, ngành công nghệ thông tin còn nhiều tiềm năng phát triển trong giai đoạn tới do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh. Cùng với đó, các mô hình chính phủ thông minh, thành phố thông minh, y tế thông minh… cũng có xu hướng ngày càng phát triển trong tương lai. Vì vậy, những cơ hội lớn đang mở ra đối với các ngành nghề đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, khiến ngành này ngày càng thu hút được sự lựa chọn của đông đảo học sinh khi chọn ngành, chọn nghề.

Thái Sơn

Bài viết liên quan :