Trung tâm Tuyển sinh và Liên kết đào tạo

23/10/2020

Trung tâm Tuyển sinh và Liên kết đào tạo

Trung tâm là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo: xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động liên quan đến tuyển sinh và liên kết đào tạo của Trường.

Bài viết liên quan :
viVietnamese