CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

27/08/2020
676 lượt xem

Phương hướng phát triển:

 1. Xây dựng theo định hướng ứng dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh NCKH và chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế.
 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đáp ứng trình độ chuyên môn, chuyên nghiệp và trách nhiệm.
 3. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đoàn kết và nhân văn.
 4. Đầu tư và duy trì cơ sở vật chất phục vụ mục tiêu đảm bảo chất lượng.
 5. Xây dựng trường trở thành đơn vị đào tạo có uy tín.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025

Trường Đại học Chu Văn An trở thành trường đại học đa ngành, đa bậc, đảm bảo chất lượng đào tạo, là địa chỉ đáng tin cậy đối với người học, là đối tác tin cậy của các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước về cung cấp nguồn nhân lực, hợp tác đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ.

Chiến lược phát triển đào tạo:

       Nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô và bậc đào tạo phù hợp với nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng và đa dạng của thị trường lao động

Giải pháp thực hiện:

Chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học:

 • Tăng cường hoạt động NCKH của học viên, SV gắn kết đề tài khóa luận, luận văn với đề tài nghiên cứu.
 • Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo.

Chiến lược phát triển đội ngũ:

Giải pháp thực hiện:

 • Có cơ chế chính sách để thu hút đội ngũ giảng viên giỏi, ưu tiên đội ngũ được đào tạo tại nước ngoài.
 • Có chính sách bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ hiện có của Trường.
 • Liên kết với các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước.

Chiến lược phát triển cơ sở vật chất:

 • Xây dựng CSVC đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển đào tạo của Nhà trường
 • Đặt các địa điểm đào tạo thực hành, thực tập tại Ecopark, Hà Nội, TP HCM

Chiến lược phát triển tài chính:

Tăng quy mô, đa dạng hóa nguồn tài chính đồng thời quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính.

Giải pháp thực hiện:

 • Khuyến khích các đơn vị tìm kiếm hợp tác đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ, dịch vụ.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tiết kiệm chi tiêu, tránh lãng phí để tăng thu nhập cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính.

Thái Sơn

Thẻ :
Bài viết liên quan :