Chiến lược phát triển

09/09/2021

Phương hướng phát triển:

 1. Xây dựng Trường thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao, Trung tâm nghiên cứu khoa học ứng dụng thiết thực, Trung tâm truyền bá, lan toả kiến thức có uy tín và là điểm đến tu nghiệp phù hợp với sự lựa chọn của người học vì ngay mai lập nghiệp.
 2. Xây dựng đội ngũ nhân viên, cán bộ quản lý chuyên nghiệp và tận tuỵ, đội ngũ giáo viên có trình độ cao, gương mẫu và trách nhiệm trong đào tạo.
 3. Xây dựng môi trường đào tạo mô phạm, nhân văn, thân thiện, lấy người học làm trung tâm và vì tương lại của người học. 

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025

Phát triển Trường đại học đa ngành, lấy việc đảm bảo chất lượng đào tạo làm mục tiêu hàng đầu  của sự phát triển, là địa chỉ tin cậy đối với người học, là đối tác có uy tín và trách nhiệm trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng.

Chiến lược phát triển đào tạo:

         Đề cao chất lượng đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành,coi trọng đào tạo kỹ năng và tu luyện phẩm chất, đạo dức nhằm tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, khắt khẻ với tính cạnh tranh cao của thị trường lao động trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Giải pháp thực hiện:

 • Đâu tư thoả đáng, tập trung cao về trí tuệ để xây dựng các Chương trình đào tạo có chất lượng, thể hiện yêu cầu cao về khoa học và thực tiễn, hiện đại về phương pháp dạy và học, gợi mở trong tư duy sáng tạo, chặt chẽ trong việc đánh giá dạy và học.
 • Có cơ chế chính sách để thu hút, hội tụ những giảng viên giỏi, trình độ cao, giàu kinh nghiệm đào tạo và đam mê với nghề làm thầy.
 • Kết hợp nghiên cứu với giảng dạy, lấy nghiên cứu khoa học làm yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng đào tạo, tạo điều kiện tốt nhất có thể để thúc đẩy, khuyến khích nghiên cứu khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học trong toàn Trường. Tăng cường, khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt động NCKH của sinh viên, gắn việc thực hiện những đề tài khóa luận, luận văn với nghiên cứu khoa học.
 • Xây dựng hệ thống thông tin – thư viện hiện đại, phong phú, đa dạng và cập nhật, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho việc tự học, tự nghiên cứu của người học. Có chính sách khuyến khích, thúc đẩy Giáo viên, nhà khoa học biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo.

Chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học:

 • Xây dựng CSVC đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển đào tạo của Nhà trường
 • Tạo dựng  địa điểm đào tạo thực hành, thực tập tại Ecopark, Hà Nội, TP HCM.

Chiến lược phát triển đội ngũ:

Giải pháp thực hiện:

 • Có cơ chế chính sách để thu hút đội ngũ giảng viên giỏi, ưu tiên đội ngũ được đào tạo tại nước ngoài.
 • Có chính sách bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ hiện có của Trường.
 • Liên kết với các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước.

Chiến lược phát triển cơ sở vật chất:

 • Xây dựng CSVC đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển đào tạo của Nhà trường
 • Đặt các địa điểm đào tạo thực hành, thực tập tại Ecopark, Hà Nội, TP HCM

Chiến lược phát triển tài chính:

Tăng quy mô đào tạo một cách hợp lý, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của Trường nhằm đa dạng hóa nguồn thu tài chính, đồng thời tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính.

Giải pháp thực hiện:

 • Tổ chức đào tạo nghiêm túc, bài bản, đảm bảo chất lượng cao nhằm nâng cao Thương hiệu của Trường để thu hút ngày càng nhiều người đến học ở Trường.
 • Khuyến khích các đơn vị tìm kiếm hợp tác đào tạo, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, NCKH, chuyển giao công nghệ và tổ chức các hoạt động dịch vụ theo hướng khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của Trường.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tiết kiệm chi tiêu, tránh lãng phí để tăng thu nhập cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính.

 

Bài viết liên quan :