Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

29/03/2021

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

Trung tâm thuộc Trường được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn về ngoại ngữ và tin học theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn, hoặc kết hợp giữa các hình thức học tập trên; tổ chức thi và cấp chứng chỉ về ngoại ngữ và tin học cho người học trong và ngoài Trường theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế hoạt động của Trường

Bài viết liên quan :
viVietnamese