Bộ môn cơ bản

26/08/2020
534 lượt xem

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Bộ môn Cơ bản có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo khối kiến thức cơ bản, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại đơn vị. Sự tồn tại của Bộ môn Cơ bản tạo điều kiện rất thuận lợi trong công tác quản lý khối kiến thức Khoa học cơ bản, phối hợp tốt với các khoa chuyên ngành để triển khai các chương trình đổi mới trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Bộ môn Cơ bản đảm nhận chương trình giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho tất cả sinh viên thuộc các loại hình đào tạo đại học của nhà trường. Các môn khoa học cơ bản được dạy cho sinh viên các ngành đào tạo của nhà trường đều nhằm cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức khoa học cơ bản ứng dụng trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành; trang bị những kiến thức khoa học cơ bản giúp sinh viên có được những tiếp cận ban đầu, xây dựng nền tảng cơ bản để học tốt các môn cơ sở và chuyên ngành.

Thái Sơn

Thẻ :
Bài viết liên quan :