Giáo trình kế toán máy

MISA thông báo nâng cấp phần mềm và cập nhật Giáo trình kế toán máy...

Xem tiếp...

Kỳ nghỉ mát hè 2019 của cán bộ giảng viên Nhà trường

Căn cứ Thông báo số 12/TB-CVA ngày 05/5/2019 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Chu Văn An về "Lịch nghỉ hè năm 2019 - đợt 1"; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ Trường Trường Đại học Chu Văn An về vệc tổ chức nghỉ mát hè 2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Chu Văn An tổ chức kỳ nghỉ mát hè 2019 tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn - Thanh Hóa từ ngày...

Xem tiếp...

Đề Toán phân loại cao, thí sinh dễ kiếm điểm trên trung bình

Thí sinh cả nước vừa hoàn thành buổi thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2019. Nhiều thí sinh nhận định đề phân loại cao, dễ lấy điểm trên trung bình. Sáng mai, những thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sẽ làm bài thi 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học....

Xem tiếp...

Giới thiệu khoa kiến trúc

Khoa kiến trúc đại học Chu Văn An được thành lập từ 2006. Luôn luôn có thành tích tốt trong công tác dạy và học....

Xem tiếp...

Thông báo Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo về việc thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Chu Văn An như sau:...

Xem tiếp...

Thông báo nộp học phí Hệ chính quy học kỳ I năm học 2015-2016

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo về việc nộp học phí chính quy học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:...

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kỳ I , năm học 2015-2016

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016 như sau:...

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra năm 2015 (đợt 2)

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Chu Văn An như sau:...

Xem tiếp...

Hướng dẫn quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 1

Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Chu Văn An thông báo hướng dẫn quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 1 như sau:...

Xem tiếp...

Bộ GDĐT xác nhận Đề án của Trường Đại học Chu Văn An

Bộ Giáo dục và Đào tạo Xác nhận đề án của Trường gửi kèm theo công văn số 46/CV/GH-CVA, ngày 15 tháng 4 năm 2015 đã đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hiện hành...

Xem tiếp...
  • Album Chùm ảnh Lễ Khai giảng Đại học Chu Văn An
  • Album Lễ dâng hương và trao bằng tốt nghiệp
  • Album Đêm văn nghệ hướng về miền Trung
  • Album Ảnh khởi công trường Đại học Chu Văn An
  • Album Chùm ảnh ngày hội Kiến trúc của sinh viên Kiến trúc Trường Đại học Chu Văn An
  • Album Chùm ảnh cuộc thi Micro vàng 2010 sinh viên Đại học Chu Văn An

Hướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014

Ngày đăng: 5/7/2014 10:16:42 AM Lượt xem: 2634

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện và các trường đại học, cao đẳng tham gia kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 như sau :

 

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2241/BGDĐT-KTKĐCLGD

Vv/ Hướng dẫn xác định tiêu chí

 đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


          Hà Nội, ngày  05 tháng 5 năm 2014

                                                      

Kính gửi : - Các đại học, học viện ;

                 - Các trường đại học, cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện và các trường đại học, cao đẳng tham gia kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 như sau :
 
1.  Đối với các trường, các ngành không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi.
Căn cứ vào kết quả thi đại học, cao đẳng của thí sinh trong cả nước, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào cao đẳng.
 
2. Đối với trường, ngành quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.
 
Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp này là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học hoặc cao đẳng đã được Bộ công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).
 
3. Trước ngày 20 tháng 5, các trường công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo môn thi chính được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường.
 
4. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các mức điểm xét tuyển để vào đại học, cao đẳng :
- Đối với các trường, ngành không qui định môn thi chính : xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng mà Bộ đã công bố và trường đã lựa chọn.
- Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính : xác định và công
bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính
đến hệ số của môn chính theo nguyên tắc nêu ở mục 2 của công văn này.
- Các trường đại học, cao đẳng tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
 
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- UBVHGD TNTNNĐ của QH (để b/c);

- VP Chính phủ (để b/c);

- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

- Các Bộ, Ngành (để phối hợp);

- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp);

- Các Cục, Vụ, Viện, TTr. (để thực hiện);

     - Lưu : VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

                        

 

 

 

Đã kí

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Ga

 

website open married cheaters
why people cheat in marriage women cheat because reasons why women cheat
redirect how to cheat on husband how many people cheat
redirect how to cheat on husband how many people cheat
my wife cheated now what how can people cheat why do married men cheat on their wives
my boyfriend cheated on me with my mom what makes husbands cheat
reasons married men cheat women who want to cheat open
husband cheated on me redirect married affairs sites
what to do when husband cheats reasons wives cheat on their husbands wives who cheat on husbands
what to do when husband cheats reasons wives cheat on their husbands wives who cheat on husbands
what to do when husband cheats reasons wives cheat on their husbands wives who cheat on husbands
wife cheat story women want men why women cheat in relationships
wife cheat story wifes cheat why women cheat in relationships
wife cheat story wifes cheat why women cheat in relationships
I cheated on my boyfriend why women cheat on their husbands wifes that cheat
I cheated on my boyfriend why women cheat on their husbands wifes that cheat
marriage affairs read cheater
marriage affairs married men who cheat cheater
marriage affairs married men who cheat cheater
why women cheat in relationships wife cheaters why do husbands have affairs
why women cheat in relationships wife cheaters why do husbands have affairs
why women cheat on men open married men cheat with men
kr vijaya sex stories link sex education story
women will cheat keelingconsulting.com My wife cheated on me
put in plastic panties stories adult solveit.openjive.com stories of train sex
put in plastic panties stories adult click stories of train sex
infidelity in marriage most women cheat wife affair
free sodomy sex stories link sex stories non fiction
forced gay sex stories tolobel.com teen sex stories
women cheat on men tfswhisperer.com women will cheat
sex with mom stories astrobix.com preteens having sex stories
adult intimate sex stories astrobix.com sex stories older woman teenboy
women cheat because link meet to cheat
women cheat because go meet to cheat
how to get free coupons walgreens coupon code for photos discount coupons for prescription medications
discount card pharmacy walgreens photos coupon code promo codes for walgreens
walgreens new prescription coupon nwwebdesigns.net pharmacy discount code
walgreens new prescription coupon go pharmacy discount code
husband cheated women who cheat on men women cheat because
should abortion be legal abortions nyc vacuum suction abortion
should abortion be legal should abortion be legal vacuum suction abortion
cvs print allindiasweetsrestaurant.com cvs photo printing
cvs discount card site free prescription cards
why abortion is wrong early pregnant when to have abortion
abortion clinics orlando dilatation & curettage abortion at 5 weeks
cvs coupon machine this week shauneutsey.com free prescription drug cards
cvs coupon machine this week shauneutsey.com free prescription drug cards
walgreens coupon code photos click walgreens new prescription coupon
walgreens coupon code photos click walgreens new prescription coupon
cell phone call recording phone log history phone log
tretinoin 0.025% link metronidazole 200mg
priligy pill ironsharpdev.com tadalafil 40mg
albuterol (salbutamol) charamin.com albuterol (salbutamol)
clobetasol tube mudwise.com kamagra pill
thyroxine 100mcg go levitra 40mg
levaquin 250mg vibramycin 100mg deltasone 10mg
rifaximin pill blogs.elangovanr.com propranolol 20mg
discount prescription card mikemaloney.net coupon for free cialis
prescription drug discount cards coupons for prescription medications coupon for prescription
drug prescription card free coupon for viagra prescription discounts cards
drug prescription card free coupon for viagra prescription discounts cards
coupons for prescription medications viagra prescription coupon viagra trial coupon
lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin
lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin
canada drug pharmacy coupon link canada drug pharmacy coupon
how to get the abortion pill open abortion pill cost
drug coupons go coupons for prescription medications
sumatriptan overdose sumatriptan overdose sumatriptan overdose
bystolic coupons bystolic coupons for free bystolic add on copay card
cialis.com coupon discount prescription coupons
online viagra bestellen viagra pillen kruidvat viagra online forum
buy viagra on line viagra for sale uk common side effects of viagra
drug coupon card link free prescription discount cards
discount coupon for cialis click free cialis coupons
discount drug coupon prostudiousa.com cialis savings and coupons
lilly coupons for cialis site new prescription coupon
losartan link losartankalium teva 50 mg
augmentin et grossesse arbot.cz augmentin et alcool
amoxil 500 read amoxil wiki
reminyl read reminyl 16 mg capsule
viread open viread vidal
kamagra bestellen click kamagra 100mg
kamagra bestellen read kamagra 100mg
kamagra bestellen read kamagra 100mg
inderal engorda inderal inderal similar
inderal engorda open inderal similar
inderal engorda inderal generico inderal similar
cordarone medicin blog.zycon.com cordarone medicin
cordarone medicin cordarone loading cordarone medicin
naproxen saft naproxen ratiopharm naproxen ratiopharm
naproxen saft open naproxen ratiopharm
naproxen saft naproxen ratiopharm naproxen ratiopharm
imodium plus imodium instants melts imodium dosage for adults
drug coupon racindirt.com drug coupons
cialis 2015 coupon miscman.com prescription coupons
vivitrol cost http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone hcl
mildin recept mildin tabletter mildin 20 mg

Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh 2015 Ðịa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Chu Văn An, khu đô thị đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên, điện thoại liên hệ (0321).3515592 – 3.515587. Phòng Ðào tạo Trường...

Quảng cáo

Quảng cáo