ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

- Mục đích đề án tuyển sinh của nhà trường: Tập trung đào tạo nhân lực có đủ trình độ; bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sự sáng tạo của người học. Thu hút người học trên cơ sở đánh giá tổng quát về năng lực kết hợp với kiến thức được tiếp thu từ giai đoạn đào tạo trước đó (trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng). Thực hiện tốt...

Xem tiếp...

Giáo trình kế toán máy

MISA thông báo nâng cấp phần mềm và cập nhật Giáo trình kế toán máy...

Xem tiếp...

Kỳ nghỉ mát hè 2019 của cán bộ giảng viên Nhà trường

Căn cứ Thông báo số 12/TB-CVA ngày 05/5/2019 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Chu Văn An về "Lịch nghỉ hè năm 2019 - đợt 1"; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ Trường Trường Đại học Chu Văn An về vệc tổ chức nghỉ mát hè 2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Chu Văn An tổ chức kỳ nghỉ mát hè 2019 tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn - Thanh Hóa từ ngày...

Xem tiếp...

Đề Toán phân loại cao, thí sinh dễ kiếm điểm trên trung bình

Thí sinh cả nước vừa hoàn thành buổi thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2019. Nhiều thí sinh nhận định đề phân loại cao, dễ lấy điểm trên trung bình. Sáng mai, những thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sẽ làm bài thi 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học....

Xem tiếp...

Giới thiệu khoa kiến trúc

Khoa kiến trúc đại học Chu Văn An được thành lập từ 2006. Luôn luôn có thành tích tốt trong công tác dạy và học....

Xem tiếp...

Thông báo Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo về việc thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Chu Văn An như sau:...

Xem tiếp...

Sinh viên đang “đốt” thời gian vàng bạc

Quản lí thời gian là một trong những kĩ năng có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động tự học của sinh viên và phải được sinh viên rèn luyện thường xuyên để mang lại hiệu quả học tập và thành công trong tương lai....

Xem tiếp...

Thông báo nộp học phí Hệ chính quy học kỳ I năm học 2015-2016

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo về việc nộp học phí chính quy học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:...

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kỳ I , năm học 2015-2016

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016 như sau:...

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra năm 2015 (đợt 2)

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Chu Văn An như sau:...

Xem tiếp...
  • Album Chùm ảnh Lễ Khai giảng Đại học Chu Văn An
  • Album Lễ dâng hương và trao bằng tốt nghiệp
  • Album Đêm văn nghệ hướng về miền Trung
  • Album Ảnh khởi công trường Đại học Chu Văn An
  • Album Chùm ảnh ngày hội Kiến trúc của sinh viên Kiến trúc Trường Đại học Chu Văn An
  • Album Chùm ảnh cuộc thi Micro vàng 2010 sinh viên Đại học Chu Văn An

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 9/4/2014 2:05:16 PM Lượt xem: 4961

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, đa số các cá nhân, tổ chức vẫn phải nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản.

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng;

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng

trường trung cấp chuyên nghiệp.

 

          Ngày 18/5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (Nghị định số 79/2007/NĐ-CP). Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định:1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. 2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính". Tuy nhiên, trên thực tế, để đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, đa số các cá nhân, tổ chức vẫn phải nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản. Chính vì vậy, nhu cầu chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản của cá nhân, tổ chức ngày càng gia tăng, từ đó dẫn đến tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết và trở thành hiện tượng "lạm dụng" bản sao có chứng thực.

         Ngày 20/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (Chỉ thị số 17/CT-TTg). Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng; các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị) trong phạm vi quản lý và thẩm quyền của đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

          1. Trong quá trình thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính:

          Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

           Khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp cá nhân, tổ chức nộp bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính mà không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực.

          2. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo: đối với những văn bản có quy định về thủ tục hành chính cần quy định cụ thể trong văn bản nội dung theo hướng nêu tại Mục 1 Công văn này.

          3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành đang có hiệu lực, trước đây đơn vị được giao chủ trì soạn thảo. Nếu các quy định về thủ tục hành chính chưa quy định hoặc trái với quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thì kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hoàn thành trước ngày 31/3/2015.

         4. Rà soát các văn bản hành chính do cơ quan, đơn vị ban hành hoặc những văn bản do cơ quan, tổ chức trực thuộc ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác. Nếu phát hiện những quy định về thủ tục hành chính trái với quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thì tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hoàn thành trước ngày 31/3/2015.

          5. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính trong phạm vi đơn vị.

         Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong toàn ngành giáo dục nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính và nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg theo các hình thức phù hợp.

         Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp báo cáo việc thực hiện yêu cầu tại Công văn này, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) trước ngày 31/3/2015 để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ

Vũ Đức Đam (để b/cáo);

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Phạm Mạnh Hùng

 

Chi tiết văn bản tại đây

 

why do women cheat with married men women who cheat reasons why women cheat
married affairs open click here
website wives who cheat married cheaters
website wives who cheat married cheaters
wife cheaters when your husband cheats go
my wife cheated now what how can people cheat why do married men cheat on their wives
my boyfriend cheated on me with my mom what makes husbands cheat
reasons married men cheat why do women cheat on husbands open
will my husband cheat again why do men cheat cheat on my husband
husband cheated on me married affairs sites
what to do when husband cheats click wives who cheat on husbands
what makes married men cheat husband cheat percent of women that cheat
infidelity in marriage open my boyfriend cheated on me with my mom
marriage affairs read cheater
reasons why women cheat on their husbands blog.ivanovtech.com why women cheat in relationships
marriage affairs married men who cheat cheater
why women cheat in relationships why husband cheat on their wife why do husbands have affairs
why women cheat in relationships go why do husbands have affairs
women that cheat with married men link why wifes cheat
women that cheat with married men link why wifes cheat
why women cheat on men open married men cheat with men
why women cheat on men why women cheat on men they love married men cheat with men
why women cheat on men open married men cheat with men
stories explicit blog.icuracao.net sex education story
put in plastic panties stories adult solveit.openjive.com stories of train sex
will my wife cheat again affair dating sites why do wife cheat
free sodomy sex stories link sex stories non fiction
forced gay sex stories tolobel.com teen sex stories
women cheat on men tfswhisperer.com women will cheat
sex with mom stories astrobix.com preteens having sex stories
sex with mom stories xxnx.comhardcore sex stories preteens having sex stories
women cheat because link meet to cheat
women cheat because go meet to cheat
naughty adult stories free sex stories naughty adult stories
walgreens new prescription coupon nwwebdesigns.net pharmacy discount code
married and want to cheat fangstoptimering.dk why men cheat
wives who cheat my boyfriend cheated on me quotes why wifes cheat
husband cheated fangstoptimering.dk women cheat because
should abortion be legal abortions nyc vacuum suction abortion
cvs promo code click free prescription discount card
tracking apps android read free text spy app for android
cvs discount card site free prescription cards
why abortion is wrong prostudiousa.com when to have abortion
cell phone spy app site how to find a location of a cell phone
photo code walgreens walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code
free prescription cards open discount card prescription
walgreens coupon code photos read walgreens new prescription coupon
walgreens coupon code photos click walgreens new prescription coupon
walgreens coupon code photos click walgreens new prescription coupon
cell phone call recording phone log history phone log
coupons for cialis coupon for prescription free printable cialis coupons
albuterol (salbutamol) charamin.com albuterol (salbutamol)
albuterol (salbutamol) diprolene 0.05% albuterol (salbutamol)
xifaxan 400mg click rifaximin 400mg
rifaximin pill blogs.elangovanr.com propranolol 20mg
rx pharmacy card onlineseoanalyzer.com coupons free printable
discount prescription card mikemaloney.net coupon for free cialis
levitra 40mg thyroxine 25mcg lasix 40mg
levitra 40mg zovirax lasix 40mg
viagra 2015 coupon dotnetblogengine.net viagra coupons 2015
viagra discount coupons drug coupons prescription coupons
viagra discount coupons free viagra coupon prescription coupons
drug prescription card markthrice.com prescription discounts cards
drug prescription card free coupon for viagra prescription discounts cards
coupon for prescriptions liberitutti.info viagra coupon
viagra online coupon click drug coupons
can i take cefdinir with amoxicillin read can i take cefdinir with amoxicillin
can i take nortriptyline every other night canitake.net can i take nortriptyline every other night
can i take nortriptyline every other night canitake.net can i take nortriptyline every other night
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lilly cialis coupons outbackuav.com cialis discount coupon
cialis coupon card copay cards for prescription drugs canada drug pharmacy coupon
canada drug pharmacy coupon link canada drug pharmacy coupon
how to get the abortion pill pill for abortion abortion pill cost
drug coupons site coupons for prescription medications
abortion at 12 weeks cook county abortion clinic abortion side effects
doxycycline doxycycline doxycycline
doxycycline doxycycline doxycycline
metformin metformin metformin
progesterone progesterone progesterone
lisinopril lisinopril lisinopril
lisinopril lisinopril lisinopril
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin for neuropathy dosage gabapentin for neuropathy dosage gabapentin for neuropathy dosage
sumatriptan overdose sumatriptan overdose sumatriptan overdose
discount card for prescription drugs discount prescription drug cards 2015 cialis coupon
cialis.com coupon cialis savings and coupons discount prescription coupons
cialis.com coupon cialis savings and coupons discount prescription coupons
acheter viagra en ligne europe http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-europe acheter viagra en ligne europe
acheter viagra belgique sans ordonnance acheter viagra belgique sans ordonnance acheter viagra belgique sans ordonnance
generieke viagra apotheek viagra pillen kruidvat viagra rezeptfrei
online viagra bestellen viagra pillen kruidvat viagra online forum
buy viagra http://viagraforsaleuk1.com viagra effectiveness
buy viagra on line viagra for sale uk common side effects of viagra
cialis manufacturer coupon 2016 crmsociety.com discount coupon for cialis
drug coupon card click free prescription discount cards
cialis coupons and discounts eblogin.com free prescription cards discount
canada drug pharmacy coupon blog.suntekusa.com cialis discount coupon
lilly coupons for cialis is-aber.net new prescription coupon
lilly coupons for cialis open new prescription coupon
ibuprofen fieber ibuprofen 600 ibuprofen nebenwirkungen
augmentin et grossesse arbot.cz augmentin et alcool
aerius nebenwirkungen blog.martinhey.de aerius heuschnupfen
amoxil 500 read amoxil wiki
amoxil 500 link amoxil wiki
kamagra bestellen read kamagra 100mg
kamagra bestellen read kamagra 100mg
kamagra bestellen click kamagra 100mg
inderal engorda open inderal similar
naproxen saft naproxen ratiopharm naproxen ratiopharm
imodium plus imodium plus spc imodium dosage for adults
imodium plus open imodium dosage for adults
telmisartan generico open telmisartan hidroclorotiazida
amoxicillin and clavulanate amoxicillin dosage amoxicillin and clavulanate
escitalopram pliva sharpcoders.org escitalopram wiki
kamagra 100mg kamagra 100 kamagra oral jelly kaufen
lilly coupons for cialis click copay cards for prescription drugs
oxcarbazepine 600 mg go oxcarbazepine 600 mg
vivitrol cost http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone hcl
mildin recept mildin 50 mildin 20 mg

Tin tức mới

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020- Mục đích đề án tuyển sinh của nhà trường: Tập trung đào tạo nhân lực có đủ trình độ; bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sự sáng tạo của người học. Thu hút người học trên cơ sở...

Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh 2015 Ðịa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Chu Văn An, khu đô thị đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên, điện thoại liên hệ (0321).3515592 – 3.515587. Phòng Ðào tạo Trường...

Quảng cáo

Quảng cáo