ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

- Mục đích đề án tuyển sinh của nhà trường: Tập trung đào tạo nhân lực có đủ trình độ; bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sự sáng tạo của người học. Thu hút người học trên cơ sở đánh giá tổng quát về năng lực kết hợp với kiến thức được tiếp thu từ giai đoạn đào tạo trước đó (trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng). Thực hiện tốt...

Xem tiếp...

Giáo trình kế toán máy

MISA thông báo nâng cấp phần mềm và cập nhật Giáo trình kế toán máy...

Xem tiếp...

Kỳ nghỉ mát hè 2019 của cán bộ giảng viên Nhà trường

Căn cứ Thông báo số 12/TB-CVA ngày 05/5/2019 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Chu Văn An về "Lịch nghỉ hè năm 2019 - đợt 1"; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ Trường Trường Đại học Chu Văn An về vệc tổ chức nghỉ mát hè 2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Chu Văn An tổ chức kỳ nghỉ mát hè 2019 tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn - Thanh Hóa từ ngày...

Xem tiếp...

Đề Toán phân loại cao, thí sinh dễ kiếm điểm trên trung bình

Thí sinh cả nước vừa hoàn thành buổi thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2019. Nhiều thí sinh nhận định đề phân loại cao, dễ lấy điểm trên trung bình. Sáng mai, những thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sẽ làm bài thi 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học....

Xem tiếp...

Giới thiệu khoa kiến trúc

Khoa kiến trúc đại học Chu Văn An được thành lập từ 2006. Luôn luôn có thành tích tốt trong công tác dạy và học....

Xem tiếp...

Thông báo Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo về việc thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Chu Văn An như sau:...

Xem tiếp...

Sinh viên đang “đốt” thời gian vàng bạc

Quản lí thời gian là một trong những kĩ năng có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động tự học của sinh viên và phải được sinh viên rèn luyện thường xuyên để mang lại hiệu quả học tập và thành công trong tương lai....

Xem tiếp...

Thông báo nộp học phí Hệ chính quy học kỳ I năm học 2015-2016

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo về việc nộp học phí chính quy học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:...

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kỳ I , năm học 2015-2016

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016 như sau:...

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra năm 2015 (đợt 2)

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Chu Văn An như sau:...

Xem tiếp...
  • Album Chùm ảnh Lễ Khai giảng Đại học Chu Văn An
  • Album Lễ dâng hương và trao bằng tốt nghiệp
  • Album Đêm văn nghệ hướng về miền Trung
  • Album Ảnh khởi công trường Đại học Chu Văn An
  • Album Chùm ảnh ngày hội Kiến trúc của sinh viên Kiến trúc Trường Đại học Chu Văn An
  • Album Chùm ảnh cuộc thi Micro vàng 2010 sinh viên Đại học Chu Văn An

Các câu hỏi thi công chức (có lời giải)

Ngày đăng: 10/21/2013 9:43:28 AM Lượt xem: 11342

Các câu hỏi thi công chức (có lời giải)

 Phần I:

Câu 1: Đồng chí hiểu thỊ nào là cán bộ, công chức? Chế độ công chức dự bị được quy định nh­ thế nào trong pháp lệnh cán bộ, công chức? So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa công chức và công dân?

 

Trả lời:

A. §/c hiểu thỊ nào là cán bộ, công chức?

Tại chương I, Pháp lệnh công chức quy định nh­ sau:

Điều 1

1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong biên chế, bao gồm;

a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện);

b) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

đ) Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân;

e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

g) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

h) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và h khoản 1 Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật."

 

Điều 2

Cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.

 

Điều 3

Cán bộ, công chức ngoài việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh này, còn phải tuân theo các quy định có liên quan của Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật khác.

Điều 4

Công tác cán bộ, công chức đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với những người do bầu cử không thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước."

"Điều 5a.

Chính phủ quy định chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại điểm g và điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này."

"Điều 5b.

1. Chế độ công chức dự bị được áp dụng trong cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này. Người được tuyển dụng làm công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh này, Chính phủ quy định chế độ tuyển dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính sách khác đối với công chức dự bị."

         

          B. Chế độ công chức dự bị được quy định tại điều 5b, Chương I của Pháp lệnh CBCC năm 2003:

"Điều 5b.

1. Chế độ công chức dự bị được áp dụng trong cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này. Người được tuyển dụng làm công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh này, Chính phủ quy định chế độ tuyển dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính sách khác đối với công chức dự bị."

 

C. Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa CBCC với công dân.

CBCC và công dân có những điểm giống nhau và khác nhau như sau:

1. Sự giống nhau:

- CBCC và công dân đều là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có Quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

- CBCC và công dân đều phải thực hiện mọi nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi của công dân được quy định tại Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam;   quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân (theo điều 51, Hiến pháp nước CHXHCNVN);

- Đều được bỡnh đẳng trước pháp luật.

- Có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang hoặc bất cứ cá nhân nào.

- Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

- Có quyền tham gia các hoạt động chính trị xã hội theo quy định của pháp luật, được quyền nghiên cứu khoa học, sáng tác;

- Trung thành với Tổ quốc, tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.

- Được quyền tham gia bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, H§ND theo quy định của pháp luật.

- Có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo…

2. Sự khác nhau:

- CBCC ngoài việc thực hiện những nghĩa vụ của người công dân, còn phải thực hiện những nghĩa vụ của người cán bộ, công chức được quy định từ điều 6 đến điều 8 của Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2003;

- CBCC ngoài việc được hưởng quyền lợi của người công dân quy định trong Hiến pháp, còn được hưởng quyền lợi của người CBCC được quy định từ điều 9 đến điều 14 của Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2003;

- CBCC ngoài việc thực hiện những nghĩa vụ của công dân và người CBCC còn phải tuân theo quy định về những việc CBCC không được làm (từ điều 15 đến điều 20, chương III, pháp lệnh công chức).

Trên đây là một số điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa CBCC và công dân.

Dowload tài liệu đầy đủ tại đây:

why do women cheat with married men women who cheat reasons why women cheat
married affairs open click here
website wives who cheat married cheaters
website open married cheaters
website wives who cheat married cheaters
website open married cheaters
why people cheat in marriage wife cheated reasons why women cheat
redirect open how many people cheat
my wife cheated now what how can people cheat why do married men cheat on their wives
my boyfriend cheated on me with my mom meet to cheat what makes husbands cheat
reasons married men cheat women who want to cheat open
what to do when husband cheats read wives who cheat on husbands
read here women want men go
my boyfriend cheated on me with a guy why married men cheat women affair
husband watches wife cheat developerstalk.com when married men cheat
women who cheat on husband developerstalk.com women who cheat on husbands
women who cheat on husband developerstalk.com women who cheat on husbands
reasons why wives cheat on their husbands wife cheat how to cheat on husband
why husband cheat on their wife marcandela.com wifes that cheat
marriage affairs read cheater
reasons women cheat click beautiful women cheat
why women cheat on men open married men cheat with men
why women cheat on men why women cheat on men they love married men cheat with men
why women cheat on men open married men cheat with men
dating a married woman open looking for affair
dating a married woman open looking for affair
forced gay sex stories tolobel.com teen sex stories
forced gay sex stories click teen sex stories
women cheat on men tfswhisperer.com women will cheat
women cheat on men tfswhisperer.com women will cheat
how to catch a cheater read why men cheat
women cheat because link meet to cheat
how to get free coupons open discount coupons for prescription medications
walgreens photo coupons online walgreens store medication coupon
coupons rx read printable free coupons
wives who cheat find an affair why wifes cheat
late term abortion clinics maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com abortion clinics in detroit
wives who cheat my boyfriend cheated on me quotes why wifes cheat
spy a phone xn--sorpendlerklub-sqb.dk free app android
cvs promo code click free prescription discount card
tracking apps android read free text spy app for android
cvs discount card site free prescription cards
pro abortion articles emretas.net uterus scraping procedure
abortion clinics orlando emretas.net abortion at 5 weeks
drug prescription card cvs promo code photo cvs 20 off coupon
cvs coupon machine this week shauneutsey.com free prescription drug cards
coupons for cialis carp-fishing.nl free printable cialis coupons
coupons for cialis carp-fishing.nl free printable cialis coupons
coupons for cialis carp-fishing.nl free printable cialis coupons
discount drug coupon newlitho.com.au discount coupons for viagra
tretinoin 0.025% link metronidazole 200mg
priligy pill metronidazole pill tadalafil 40mg
albuterol (salbutamol) diprolene 0.05% albuterol (salbutamol)
thyroxine 100mcg go levitra 40mg
xifaxan 400mg albuterol (salbutamol) 2mg rifaximin 400mg
levaquin 250mg ecarlos.net deltasone 10mg
rifaximin pill blogs.elangovanr.com propranolol 20mg
rx pharmacy card onlineseoanalyzer.com coupons free printable
levitra 40mg thyroxine 25mcg lasix 40mg
viagra discount coupons drug coupons prescription coupons
drug prescription card markthrice.com prescription discounts cards
viagra online coupon viagra coupons free drug coupons
viagra online coupon coupons for viagra printable drug coupons
viagra online coupon coupons for viagra printable drug coupons
viagra coupons printable viagra discount coupons online viagra free coupon
viagra coupons printable discount prescription drug card viagra free coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lilly cialis coupons click cialis discount coupon
canada drug pharmacy coupon open canada drug pharmacy coupon
national abortion federation saiftec.com facts against abortion
abortion at 12 weeks click abortion side effects
the morning after pill website-knowledge.com abortion clinics in miami
abortion news website-knowledge.com abortion clinics in memphis tn
doxycycline doxycycline doxycycline
doxycycline doxycycline doxycycline
metformin metformin metformin
metformin metformin metformin
progesterone progesterone progesterone
progesterone progesterone progesterone
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
gabapentin for neuropathy dosage gabapentin for neuropathy dosage gabapentin for neuropathy dosage
bystolic coupons generic name for bystolic bystolic add on copay card
coupon for cialis discount card prescription discount prescription drug card
cialis.com coupon cialis coupons online discount prescription coupons
acheter viagra en ligne europe http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-europe acheter viagra en ligne europe
buy viagra http://viagraforsaleuk1.com viagra effectiveness
buy viagra on line viagra for sale uk common side effects of viagra
buy viagra on line viagra for sale uk common side effects of viagra
cialis 5mg coupons site cialis coupon codes discount
cialis manufacturer coupon 2016 crmsociety.com discount coupon for cialis
drug coupon card click free prescription discount cards
drug coupon card click free prescription discount cards
drug coupon card click free prescription discount cards
cialis coupons and discounts eblogin.com free prescription cards discount
prescription coupons site cialis coupons and discounts
discount drug coupon prostudiousa.com cialis savings and coupons
lilly coupons for cialis site new prescription coupon
lilly coupons for cialis site new prescription coupon
aerius nebenwirkungen blog.martinhey.de aerius heuschnupfen
viagra cijena centauricom.com viagra iskustva
amoxil 500 read amoxil wiki
reminyl read reminyl 16 mg capsule
viread open viread vidal
kamagra bestellen read kamagra 100mg
kamagra bestellen read kamagra 100mg
cialis open cialis erfahrungen
voltaren retard floridafriendlyplants.com voltaren forte
cordarone medicin blog.zycon.com cordarone medicin
symbicort photo symbicort turbuhaler symbicort
symbicort photo symbicort turbuhaler symbicort
naproxen saft naproxen ratiopharm naproxen ratiopharm
telmisartan generico open telmisartan hidroclorotiazida
drug coupon racindirt.com drug coupons
drug coupon link drug coupons
ventolin site ventolini
amitriptylin wirkstoff amitriptylin english amitriptylin alcohol
mildin recept mildin 50 mildin 20 mg

Tin tức cùng nhóm khác

Tin tức mới

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020- Mục đích đề án tuyển sinh của nhà trường: Tập trung đào tạo nhân lực có đủ trình độ; bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sự sáng tạo của người học. Thu hút người học trên cơ sở...

Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh 2015 Ðịa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Chu Văn An, khu đô thị đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên, điện thoại liên hệ (0321).3515592 – 3.515587. Phòng Ðào tạo Trường...

Quảng cáo

Quảng cáo